1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. บริการกำลังพล ทอ.
 3. บริการประชาชน
 4. โฆษก กองทัพอากาศ
 5. Press Release

03 ตุลาคม 2565

 • A20221001
  พิธีส่งกำลังพลที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ กองกำลังทางอากาศเฉพาะกิจที่ ๙ (กกล.ทอ.ฉก.๙)
 • A20220930
  พิธีสวนสนามเนื่องในโอกาสรับ-ส่งหน้าที่ผู้บัญชาการทหารอากาศ และการมอบการบังคับบัญชา
 • A20220928
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในการประกอบพิธีสมโภช บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธธรรมราชูทิศ ณ พุทธสถาน โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช (จุฑาธรรมสรณ์) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี
 • A20220928-2
  กองทัพอากาศจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย ๒๘ กันยายน ประจำปี ๒๕๖๕
 • A20220929
  พิธีปิดโครงการปรับปรุงขีดความสามารถเครื่องบินลำเลียงแบบที่ ๘ (C-130H)
 • A20220926
  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมูลนิธินภาธิปัตย์ให้แก่นายทหารชั้นประทวนสังกัดกองทัพอากาศ มุ่งมอบโอกาสทางการศึกษา พัฒนาขีดความสามารถ และความพร้อมในการปฏิบัติภารกิจ

03 ตุลาคม 2565

 • D20220905
  สโมสรทหารอากาศ ขอเชิญสมาชิกสโมสรทหารอากาศชั้นสัญญาบัตร ดอนเมือง ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์ ประจำปี ๒๕๖๕
 • D20220902
  การปฏิบัติเมื่อต้องการจอดรถค้างคืนในเขตบริเวณ บก.ทอ.
 • D20220804
  สถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ "มีภารกิจตรวจคัดเลือก ศิษย์การบินกองทัพอากาศ ในวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕
 • D20220610
  ประชาสัมพันธ์การแต่งกาย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 • D20220705
  การรับสมัครและแจ้งกำหนดการทดสอบ โครงการพัฒนาด้านการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของ น.ประทวน
 • D20220609
  ขอเชิญชวนกำลังพลกองทัพอากาศร่วมกิจกรรม “วันพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๕”

03 ตุลาคม 2565

 • C20220920
  กิจกรรมการอ่านสารสันติภาพพร้อมทั้งสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน ๑ นาที พร้อมกันทั่วประเทศ
 • C20220905
  ธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ขอเชิญชวนผู้ที่มีอายุ 17ปีขึ้นไป และมีสุขภาพแข็งแรง บริจาคโลหิตเพื่อ "ต่อลมหายใจให้กับผู้ป่วย"กับ 🚑🚑หน่วยเคลื่อนที่ของธนาคารเลือด รพ.ภูมิพลอดุลยเดช พอ. ในเดือน กันยายน 2565
 • C20220830
  โครงการ “๙๙ ดวงตาเพื่อทหารกล้า ถวายเป็นพระราชกุศล”
 • C20220803
  โรงพยาบาลทหารอากาศ(สีกัน) กรมแพทย์ทหารอากาศ แจ้งประชาสัมพันธ์การให้บริการคลินิกผู้สูงอายุ
 • C20220803-1
  โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช กรมเเพทย์ทหารอากาศ เปิดให้บริการวัคซีนไฟเซอร์
 • C20220803-2
  กรมเเพทย์ทหารอากาศ โดย ศูนย์บริการวัคซีน กองทัพอากาศ เปิดให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ให้กับกำลังพล ทอ. เเละ ข้าราชการบำนาญ ทอ.

03 ตุลาคม 2565

 • B20221001-1
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • B20221002
  กองบิน ๒ สนับสนุนการบินโดรนเพื่อสำรวจมวลน้ำในพื้นที่ จังหวัดลพบุรี
 • B20221002-1
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนรู” ณ เทศบาลตำบลเขาพระงาม อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
 • B20221002-2
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔ นำกำลังพล ยานพาหนะ และอุปกรณ์ ช่วยเหลือประชาชนต่อเนื่องจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
 • B20221002-3
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๒ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย ที่ได้รับผลกระทบจากพายุ “โนรู” ณ ตำบลบัวชุม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
 • ฺB20221003
  ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ออกช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยโดยร่วมบรรจุถุงกระสอบทราย เพื่อนำมาผนังกั้นน้ำตามแนวแม่น้ำปิงบริเวณทางลอดสะพานตำรวจภูธรภาค ๕ และบริเวณโรงเรียนพิมานเด็กเชียงใหม่ ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ประชาสัมพันธ์ กรมปฎิบัติการพิเศษ

27 ต.ค.63 รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ ๗๕ และ รุ่นที่ ๗๖ 
14 ก.ย.63 ประชาสัมพันธ์ เรื่อง วันพบญาติทหารกองประจำการ รุ่นปี2563 ผลัดที่1 สังกัดกรมปฏิบัติการพิเศษ 
5 ก.ย.62 แจ้งผลการคัดเลือกผู้เข้ารับการศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่ 14
 5 ก.ย.62 ใบสมัครเข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่14(เพิ่มเติม)
4 ก.ย.62 ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรการปฏิบัติการพิเศษ รุ่นที่14(เพิ่มเติม)
20 ก.ค.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ (ขั้นสุดท้าย)  ปีงบประมาณ 62 
2 ก.ค.61 การแต่งกายด้วยเสื้อเหลือง
11 มิ.ย.61 ผลการสอบคัดเลือกนายทหารประทวนเลื่อนเป็นนายทหารสัญญาบัตร เหล่าทหารอากาศโยธิน และเหล่าทหารดุริยางค์ ขั้นที่ 1 (ภาควิชาการ) ปีงบประมาณ 62 
27 เม.ย.61 การกวดขันให้กำลังพล ทอ.ประพฤติตน ปฏิบัติตน ให้อยู่ใน กฎ ระเบียบ และข้อบังคับตามที่ทางราชการกำหนด 
18 เม.ย.61 แจ้งกำหนดการเข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69
15 ธ.ค.60 แจ้งเปิดรับสมัครผู้เข้ารับการศึกษา หลักสูตรส่งทางอากาศ อากาศโยธิน รุ่นที่ 69
27 ต.ค.60 เปิดรับสมัครข้าราชการ เข้ารับการศึกษาหลักสูตรในสายวิทยาการ อากาศโยธิน