S 8290363

กรมปฎิบัติการพิเศษ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

 

เบอร์โทรติดต่อ :

          - โทรศัพท์  :  ๐๒-๕๓๔-๐๐๘๓

ที่ตั้ง :

          ​171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210