ผู้บังคับบัญชา

 

 

  

 

      

น.อ.ชลกฤษฏิ์ บุญธรรม รองเสนาธิการกรมปฏิบัติการพิเศษ 1